Συντονιστική Επιτροπή

Διευθύντρια

Γ. Φασόη, Καθηγήτρια, Τμήματος Νοσηλευτικής

 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Θ. Αδαμακίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

 

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

  • Γ. Φασόη, Καθηγήτρια, Τμήματος Νοσηλευτικής
  • Θ. Αδαμακίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

  • Ι. Καλεμικεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής

  • Μ. Μαντζώρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

  • Γ. Γερογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής