Δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων

Α΄ Κύκλος Σπουδών

 

E025 Λουκία Καρβούνη, Θεοδούλα Αδαμακίδου,Μαριάννα Μαντζώρου, Αφροδίτη Ζαρταλούδη, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (2021) 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό συνέδριο Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας, 3-5 Δεκεμβρίου 2021, Πορταρια, Πηλιο.

 

ΡΟ14 Μηλάκα, Μ. Καυγά, Α., Κουλούρη, Α. Γνώσεις και αντιλήψεις νοσηλευτών για την σημασία της εγγραμματοσύνης υγείας στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας (ΙΝΕΠΥ), 3-5 Δεκεμβρίου 2021 Πορταριά , Πήλιο.

 

Milaka  M. , Vlachou E., Kalemikerakis I.,  Kavga A. Validity and reliability of the   Greek version of the diabetes literacy assessment scale : Literacy assessment  for diabetes  (LAD)  F.E.N.D, 25th Annual Conference 18-19/9/2020, Vienna ,  Austria.

 

ΡΟ17 Δήμητρα Τσεκούρα, Άννα Καυγά – Παλτόγλου. Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών και γονέων για το ρόλο του σχολικού νοσηλευτή. 3ο   Πανελλήνιο  Διεπιστημονικό Συνέδριο Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας. (ΙΝΕΠΥ). 3-5 Δεκεμβρίου 2021 ,  Πορταριά, Πήλιο.

 

ΑΑ035 Νταλή Ελένη, Φάρος Αναστάσιος , Καυγά Άννα. Συμπεριφορές Προαγωγής Υγείας Εφήβων.  47ο Υβριδικό Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, ΕΣΝΕ.7-10/ 10/2020, Αθήνα.

 

ΑΑ090 Μπατζογιάννη Αφροδίτη, Καραθανάση Ευγενία, Καυγά Αννα. Διερεύνηση των γνώσεων του πληθυσμού για την αρτηριακή πίεση.  47ο Υβριδικό Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, ΕΣΝΕ. 7-10/ 10/2020, Αθήνα.    

 

ΑΑ071 Στρατάκης Ελευθέριος, Καυγά Άννα, Πλακάς Σωτήρης. Σύγχρονα δεδομένα για τις οδηγίες προς τους φροντιστές των ασθενών με άνοια. 47ο Υβριδικό Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, ΕΣΝΕ. 7-10/ 10/2020, Αθήνα.  

 

ΕΑ139 Τσεκούρα Δήμητρα, Καυγά Άννα, Καλεμικεράκης Ιωάννης, Βλάχου Ευγενία, Όουενς Δήμητρα –Άννα. Ο νοσηλευτής στη διαχείριση της σχολικής υγείας. Μετάφραση και στάθμιση της κλίμακας POSNR. 47o Υβριδικό Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ.  7-10/10/2020,Αθήνα.

 

E024 Δημήτριος Χριστόπουλος, Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου, Ουρανία Γκοβίνα, Αφροδίτη Ζαρταλούδη ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (2021) 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό συνέδριο Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας, 3-5 Δεκεμβρίου 2021, Πορταρια, Πήλιο.

 

 

Β΄ Κύκλος Σπουδών

 

ΑΑ3 Οικονόμου Φ., Καλεμικεράκης Ι., Καυγά Α. Η Σημαντικότητα του Εμβολιασμού HPV στην Πρόληψη του Καρκίνου της Μήτρας.9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας, 4-6 Νοεμβρίου 2022, Βόλος.