Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και supplements

Α’ Κύκλος Σπουδών

 1. Γρηγοροπούλου Μ., Φασόη Γ., Δρακοπούλου Μ., Αποστολάρα Π. (2020). Ικανοποίηση και πρόσβαση των μεταναστών και προσφύγων στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας,12 (3): 35-41

 

 1. Ζησοπούλου, Σ. Πλακάς Σ., Μαστρογιάννης Δ., Αδαμακίδου Θ., Μαντζώρου Μ. (2020)H Επίδραση Της Ψηφιακής Εγγραμματοσύνης Στη Συμμόρφωση Χρονίων Πασχόντων Με Την Φαρμακευτική Αγωγή, Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 12(4) 45-55.https://www.researchgate.net/publication/347948579_The_Effect_of_E-health_Literacy_on_Adherence_with_Medication_in_Chronically_ill_Patients

 

 1. Zisopoulou, S., Kazantzaki, G., Adamakidou, T., Plakas S., Mastrogiannis, Apostolara P., Mantoudi, A., Drakopoulou, M., Mantzorou M. (2021) Exploration of the effect of ehealth literacy on medication beliefs and adherence of older people with chronic diseases in Greece, European Geriatric Medicine, 12 (Suppl 1):S1–S387. PMID:34932190PMCID: PMC8689573, DOI:1007/s41999-021-00585-2

 

 1. Kazantzaki I, AdamakidouΤ. (2020) Cost-related medication non-adherence of older people. Abstracts of the 16th International E-Congress of the European Geriatric Medicine Society. Eur Geriatr Med11, S244 (Abstract #366). https://doi.org/10.1007/s41999-020-00428-6https://link.springer.com/article/10.1007/s41999-020-00428-6

 

 1. Kazantzaki G, S Zisopoulou, M Mantzorou, C Tsiou, D Mastrogiannis, P Apostolara, A Mantoudi, M Drakopoulou, TAdamakidou. (2021) Financial strain and medication adherence among older adults in rural Greece. 17th EuGMS Congress, 11 to 13 October, 2021 in Athens, Eur Geriatr Med 12, 1–387 (2021) https://doi.org/10.1007/s41999-021-00585-2

 

 1. Καζαντζάκη Ι., Μαντζώρου Μ., Αδαμακίδου Θ. (2021) Ο φαύλος κύκλος της συμμόρφωσης με τη φαρμακευτική αγωγή. Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, 10(1):101-112

 

 1. Καρβούνη Λ., Αδαμακίδου Θ., Μαντζώρου Μ., Φασόη Γ., Ζαρταλούδη Α.(2021) Κοινωνικοδημογραφικό και επαγγελματικό προφίλ των νοσηλευτών που εργάζονται στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του ΨΝΑ Δαφνί, Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, 10(2), 177-192,E-ISSN:2241-3634, 10(2), 177–192

 

 1. Karvouni, L. Adamakidou, T., Mantzorou, M., Mantoudi, A., Christopoulos, D., Fasoi G., and Zartaloudi, A. (2023) Job Satisfaction of Nurses Versus Other Mental Health Professionals Working in Psychosocial Rehabilitation Services. In: Vlamos, P. (eds) GeNeDis 2022. GeNeDis 2022. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 1425. Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-031-31986-0_23, PMID: 37581798

 

 1. Zartaloudi, A., Karvouni, L., Adamakidou, T., Mantzorou, M. (2021) Professional satisfaction of nurses in Psychosocial Rehabilitation services, European Psychiatry. The journal of the European Psychiatric Association, Volume 64 / Issue S1 / April 2021, Published online by Cambridge University Press: 13 August 2021, pp. S461-S462, DOI: https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2021.1233

 

 1. Μαυρατζά, Θ. Φασόη, Γ, Μισουρίδου, Ε, Αποστολάρα. Π. (2020) Ικανοποίηση και κόπωση συμπόνιας επαγγελματιών υγείας που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 37(6):746-751,

 

 1. Mavratza, Τ., Apostolara, P., Adamakidou, T., Fasoi, G., Mantzorou, M., Mantoudi, A., Drakopoulou, M., Misouridou, E. (2021) Professional Quality of Life in Greek Health Professionals Working with Refugees and Migrants, MATERΙΑ SOCIOMEDΙCA. 2021 JUN; 33(2):94-99 DOI: 10.5455/msm.2021.33.94-99 PubMed PMID: 34483735; PubMed Central PMCID: PMC8385739

 

 1. Μπεγνή Π., Καυγά Α., Φασόη Γ., Δρακοπούλου Μ. (2020) Οι Απόψεις των Γονέων Μαθητών Με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 (ΣΔτ1) για το Ρόλο του Σχολικού Νοσηλευτή. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 12 (3), 27-34.

 

 1. Μπεγνή Π., Αποστολάρα Π., Δρακοπούλου Μ. (2022) Απόψεις γονέων παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 σχετικά με τη φροντίδα και ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον. Το βήμα του Ασκληπιού. Τόμος 21, Συμπληρωματικό Τεύχος 4Α https://www.vima-asklipiou.gr/articles/781/

 

 1. Drakopoulou, M., Begni, P., Mantoudi, A., Mantzorou, M., Gerogianni, G., Adamakidou, T., Alikari, V., Kalemikerakis, I., Kavga, A. Plakas, S., Fasoi, G., Apostolara, P. (2022) Care and safety of schoolchildren with type 1 diabetes mellitus: parental perceptions of the school nurse role MDPI Healthcare. 10, 1228, PubMedPMID: 35885755; PubMedCentralPMCID: PMC9320713.

 

 1. Σουβλέρη Α., Φασόη Γ., Γερογιάννη Γ., Κελέση Μ. Η διαχείριση του παιδικού φόβου στα πλαισια της πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας, Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 13(1), 72-78.

 

 1. Στοαντζίκη, A., Ζαρταλούδη, A., Μαντζώρου, M., Καμπά, E, (2020) Διερεύνηση των απόψεων των μαθητών του Λυκείου μετά την εφαρμογή των τεχνικών συναισθηματικής απελευθέρωσης, Επιστημονικά Χρονικά, 25(2) 371-381.

 

 1. Στρατάκης Ε., Μαντζώρου Μ., Καλεμικεράκης Ι., Καυγά Ά., Πλακάς Σ. (2020) Νεότερες οδηγίες για τους φροντιστές ασθενών με άνοια: Συστηματική ανασκόπηση Περιεγχειρητική Νοσηλευτική 9(4), 234-245, DOI:5281/zenodo.4486379

 

 1. Stratakis, E., Mantzorou, M., Kalemikerakis, I., Kavga, A., Adamakidou, T., Mastrogiannis, M., Plakas, S. (2021) Supporting informal caregivers of οlder people living with dementia: A systematic literature review, European Geriatric Medicine, (2021) 12 (Suppl 1), S1–S387, PMID:34932190PMCID: PMC8689573, DOI:1007/s41999-021-00585-2

 

 1. Tsioka,A, Kaba,Ε, Adamakidou T, & Apostolara P. (2021) Difficulties experienced at home by parents of preschool children with autism spectrum disorder. Perioperative Nursing (GORNA), E-ISSN:2241-3634, 10(2), 208–219. https://doi.org/10.5281/zenodo.5651596

 

 1. Zartaloudi, A., Christopoulos, D., Kelesi, M. and Govina, O. (2021) Sociodemographic and psychological parameters of adult’s commitment to exercise, European Psychiatry64(S1), S461-S461, DOI:1192/j.eurpsy.2021.1232

 

 1. Christopoulos,D., Kelesi,M., Govina,O., Fasoi,G., & Zartaloudi,Α. (2021) Motivating Adults to Participate in Physical Activity Pro-Grams: Sociodemographic and Psychological Parameters. Perioperative nursing (GORNA), E-ISSN:2241-3634, 10(3), 194–212. https://doi.org/10.5281/zenodo.5842198

 

 1. Zartaloudi, Α., and Christopoulos, D. (2021) Social physique anxiety and physical activity, European Psychiatry, 64(S1), S759, DOI: https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2021.2011

 

 1. Καραθανάση, E., Καυγά, A., Γκοβίνα, O., Βλάχου, E., Καλεμικεράκης, I. (2022) Επίδραση των προσδιοριστικών παραγόντων στις γνώσεις για την αρτηριακή υπέρταση σε γενικό πληθυσμό στην κοινότητα. Το Βήμα του Ασκληπιού, 21(1), 156-72:https://www.vima-asklipiou.gr/articles/Epidrash-ton-prosdioristikon-paragonton-stis-gnoseis-gia-thn-arthriakh-upertash-se-geniko-plhthusmo-sthn-koinothta/

 

 1. Μηλάκα, Μ., Καλεμικεράκης, Ι., & Καυγά, Α. (2021) Κλίμακες Αξιολόγησης της Εγγραμματοσύνης Υγείας, Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, Νοσηλευτική 60(2), 173-185. https://www.hjn.gr/index.php/el/2021/tomos-60-teyxos-2

 

 1. Μπατζογιάννη, Α., Καυγά, Ά., Γκοβίνα, Ο., Βλάχου, Ε., & Καλεμικεράκης, Ι. (2021) Διερεύνηση των Γνώσεων για την Αρτηριακή Υπέρταση Ατόμων στην Κοινότητα και Επίδραση των Κοινωνικο-δημογραφικών Παραγόντων. Νοσηλευτική, 60(2), 207-216. https://www.hjn.gr/index.php/el/2021/tomos-60-teyxos-2?start=6

 

 1. Τσεκούρα, Δ., Γκοβίνα, Ο., Βλάχου, Ε., Νταλή, Ε., Φάρος, Α., Καλεμικεράκης, Ι., Καυγά, Α. (2021) Εγκυροποίηση της κλίμακας των Αντιλήψεων για το Ρόλο του Σχολικού Νοσηλευτή σε Έλληνες εκπαιδευτικούς και γονείς. Νοσηλευτική 60(4), 445-456. https://www.hjn.gr/index.php/el/2020/tomos-59-teyxos-3/search-result?filter_search=@%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AE

 

 1. Φάρος, Α., Αποστολάρα, Π., Καλεμικεράκης, Ι., Νταλή, Ε., Τσεκούρα, Δ., & Καυγά, Ά. (2020). Διερεύνηση των Συμπεριφορών Υγείας Μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων σε Νησιωτική Περιοχή της Ελλάδας. Nosileftiki, 59(3), 287-298

         https://www.hjn.gr/index.php/el/2020/tomos-59-teyxos-3/search-result?filter_search=@%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AE

 

 1. Νταλή, Ε., Φάρος, Α., & Καυγά, Ά. (2020) Συμπεριφορές Yγείας στην Eφηβική Ηλικία. Nosileftiki, 59(2), 160-167.  

          https://www.hjn.gr/index.php/el/2020/tomos-59-teyxos-2  

 

 1. Μixalakis, P., Vlachou, E., Kavga, A., Μargari, N. (2022) Knoweldge, Perceptions and Dietary Habits of Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. Perioperative Nursing, (GORNA), E-ISSN:2241-3634, 11(2), 181–191. https://doi.org/10.5281/zenodo.7486051.

 

ΒΚύκλος

 

 1. Lamproy A., Mantzorou M., Mastrogiannis D., Plakas S., Parissopoulos S., Tsiou Ch. (2022) Aging and Noise Sensitivity in Urban Environments European Geriatric Medicine, 13 (Suppl 1), S1–S309, https://doi.org/10.1007/s41999-022-00711-8

 

 1. Lamproy, Α., Mantzorou, Μ., Adamakidou, Τ., Fasoi, G., Drakopoulou, M., Apostolara, P. (2021) Cultural aspects of covid-19 vaccine resistance in older populations, European Geriatric Medicine, 12 (Suppl 1), S1–S387, PMID:34932190PMCID:PMC8689573,DOI:1007/s41999-021-00585-2

 

 1. Moustakopoulou, L., Adamakidou, T., Mastrogiannis, D, Alexandra Mantoudi, Paraskevi Apostolara, Marianna Mantzorou (2021) Consequences of older persons’ physical and social isolation during the COVID-19 pandemic, European Geriatric Medicine, 12 (Suppl 1), S1–S387, https://doi.org/10.1007/s41999-021-00585-2, PMID:34932190PMCID: PMC8689573,DOI:1007/s41999-021-00585-2

 

 1. Moustakopoulou L., Adamakidou, T., Apostolara, P., Mastrogiannis, D., Mantoudi, A., Mantzorou, M. (2022) The effectiveness of a specialized geriatric multidisciplinary team for quality geriatric careEuropean Geriatric Medicine, 13 (Suppl 1), S1–S309, https://doi.org/10.1007/s41999-022-00711-8

 

 1. Μουστακοπούλου, Λ., Αδαμακίδου, Θ., Αποστολάρα, Π.,  Μαντζώρου, Μ. (2023) Φόβος, μοναξιά και κατάθλιψη κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 στους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 40(3), 295-300

 

 1. Ntempeli, Ε, Galanis, Apostolara, P. Tsantidou, M-L. Syngelakis, A.I. Adamakidou, T. Cross-cultural adaptation and validation of the “Evidence-Based Practice questionnaire” in Greek. Archives of Hellenic Medicine, αποδοχή

 

 1. Πρασίνου, K.,Αποστολάρα, P., Δρακοπούλου, M., Φασόη, Γ. (2022). Προαγωγή υγείας στο πολυπολιτισμικό σχολείο: ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, αποδοχή

 

 1. Prosopari, A., Adamakidou, T., Mastrogiannis, D., Eftymiou, V, Mantzorou, M., Apostolara,, Mantoudi, A., Drakopoulou, M. (2022) Perceptions, Attitudes and Intentions of Greek Parents Toward their Underaged Children Vaccination against COVID 19Materia Socio Medica, 34(3) doi: 10.5455/msm.2022.34.197-203.PubMed PMID: 36310752; PubMed Central PMCID: PMC9559663.

 

 1. Προσωπάρη, Α., Αδαμακίδου, Θ., Μαστρογιάννης, Δ., Δρακοπούλου, (2023) Παράγοντες που διαμορφώνουν τις προθέσεις των γονέων για τον εμβολιασμό των παιδιών έναντι της Covid-19, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Δεκτό Προς Δημοσίευση

 

 1. Psarrou, A., Adamakidou, T., Plakas, S., Mastrogiannis, D., Drakopoulou, M., Mantzorou, M. Physical Activity and Quality of Life in Community-Dwelling Older Adults, European Geriatric Medicine, (2022) 13 (Suppl 1):S1–S309, https://doi.org/10.1007/s41999-022-00711-8

 

 1. Tsali, Mantzorou M., Parissopoulos S., Kleisiaris C., Kourkouta L., Adamakidou T. (2022) Older adult’s psychological well-being promotion in home healthcare. (P-756) 18th EuGMS Congress, 28 to 30 September, 2022 in London, European Geriatric Medicine, (2022), 3(1): S338 https://link.springer.com/article/10.1007/s41999-022-00711-8

 2. Economou F., Kalemikerakis, I., Drakopoulou, M., & Kavga-Paltoglou, A. (2022). Vaccination’s Role in Prevention of Human Papillomavirus (HPV) Infection and the Contribution of Community Nurses. International Journal of Caring Sciences, 15(3), 1839. http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/22.economou.pdf 

 3. Λάμπρου, Α., Μαντζώρου, Μ., Μαστρογιάννης, Δ. Τσίου, Χ. Μοναξιά και αλεξιθυμία σε φοιτητικό πληθυσμό. Ψυχομετρικές προσεγγίσεις Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής αποδοχή 31/5/23.

 4. Moustakopoulou, L., Adamakidou, T., Plakas, S., Drakopoulou, M., Apostolara, P., Mantoudi, A., Mastrogiannis, D., Zartaloudi, A., Parissopoulos, S., Koreli, A., Mantzorou, M. (2023) Exploring Loneliness, Fear and Depression among Older Adults in the COVID 19 Era: A cross sectional study in Greek provincial towns. MDPI, Healthcare 11(9), 1234. DOI: 10.3390/healthcare11091234, PubMed PMID: 37174782; PubMed Central PMCID: PMC10178736.

 5. Psarrou A., Adamakidou T., Apostolara P., Koreli A., Drakopoulou M., Plakas S., Mastrogiannis D., Mantoudi A., Parissopoulos S., Zartaloudi A., Mantzorou M.  (2023) Associations between physical activity and quality of life among community dwelling older adults: A cross sectional study in urban Greece. MDPI, Geriatrics 8(3), 61 DOI: 10.3390/geriatrics8030061 PubMed PMID: 37367093

 6. Psarrou, A., Apostolara P., Adamakidou T., Mastrogiannis, D., Mantoudi A., Plakas, S., Drakopoulou, M., Parissopoulos, S. Zartaloudi, A., Mantzorou M. How Comorbidities affect physical activity and health-related quality of life of older adults in urban Greece? European Geriatric Medicine, accepted 13/7/23

 7. Ψαρρού, Α., Αποστολάρα, Π., Αδαμακίδου, Θ. , Μαντζώρου, Μ. Η Επιδραση της Φυσικής Δραστηριότητας στη Σωματικη και Ψυχικη Υγεία Ενηλίκων Μεγαλύτερης Ηλικίας Κατα την Περίοδο Covid-19. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής αποδοχή 1/4/23

 8. Zartaloudi, A., Christopoulos, D., Kelesi, M., Govina, Ο., Mantzorou, M., Adamakidou, T., Karvouni, L., Koutelekos, I., Evangelou, E., Fasoi, G., Vlachou, E. (2023) Body Image, Social Physique Anxiety levels and Self-Esteem among Adults Participating in Physical Activity Programs. Diseases, MDPI, 11(2), DOI: 10.3390/diseases11020066 PubMed Central PMCID: PMC10204469.