Επιστημονικοί Συνεργάτες

Δρ.  Κουλούρη Αγορίτσα.

Δρ.  Μπαρουξής Δημήτριος.

Δρ. Τσεκέρζογλου Αλίκη.

Δρ. Προύσκας Κωστής.

Δρ. Ραπίδη Χριστίνα-Αναστασία.

Δρ. Τσοπόκη Βασιλική.