Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Φασόη Γεωργία, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής. Διευθύντρια Π.Μ.Σ

Καυγά Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια   Τμήματος Νοσηλευτικής. Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Μ.Σ 

Αδαμακίδου Θεοδούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια   Τμήματος Νοσηλευτικής. Μέλος Σ.Ε

Καλεμικεράκης ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής  Τμήματος Νοσηλευτικής. Μέλος Σ.Ε

Μαντζώρου Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια   Τμήματος Νοσηλευτικής. Μέλος Σ.Ε

Τσίου Χρυσούλα, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής.

Βλάχου Ευγενία,   Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής.

Κελέση Μάρθα,  Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής.

Τσελίκα ΑγλαϊαΚαθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας.

Γκοβίνα Ουρανία,  Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής.

Καμπά Ευρυδίκη,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής.

Πλακάς Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής  Τμήματος Νοσηλευτικής.

Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια   Τμήματος Νοσηλευτικής.

Μάργαρη Νικολέττα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής.

Γερογιάννη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια   Τμήματος Νοσηλευτικής.

Αποστολάρα Παρασκευή, Λέκτορας Τμήματος Νοσηλευτικής.

Δρακοπούλου Μαριάννα, Λέκτορας Τμήματος Νοσηλευτικής.