Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας, (MSc in Community and Public Health Nursing). Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α), παρέχει 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) μετά από 3 εξάμηνα σπουδών και δίνει την δυνατότητα για συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών προς απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.