Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο κάτοχος του Π.Μ.Σ. στην Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας, θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και θα είναι ικανός:

  • Να αναγνωρίζει τις ανάγκες και να παρέχει προηγμένη νοσηλευτική φροντίδα υγείας σε εξω-νοσοκομειακό περιβάλλον
  • Να σχεδιάζει και εφαρμόζει νοσηλευτικά προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας χρησιμοποιώντας την αγωγή υγείας, σε όλους τους τομείς της κοινοτικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας.
  • Να σχεδιάζει και να συμμετέχει σε έρευνα εστιασμένη στην προηγμένη Κοινοτική Νοσηλευτική και στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας
  • Να κατανοεί και διερευνά τα επιδημιολογικά δεδομένα, να αξιολογεί και να συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων δημόσιας υγείας
  • Να εκτιμά τις ανάγκες ως σχολικός νοσηλευτής για την προαγωγή υγείας του σχολικού πληθυσμού
  • Να αξιολογεί, ιεραρχεί και αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα της νοσηλευτικής επαγγελματικής υγείας στους χώρους εργασίας
  • Να ασκεί αυτοδύναμο έργο και να συντονίζει την διεπιστημονική ομάδα στην κατ’ οίκον φροντίδα υγιών και ασθενών ατόμων και των οικογενειών τους.
  • Να εκτιμά το ρόλο του σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων κοινοτικής νοσηλευτικής και νοσηλευτικής δημόσιας υγείας.