Οργάνωση / Λειτουργία

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας.

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» (MSc in Community and Public Health Nursing).

 

Ένα Μεταπτυχιακό με όραμα

για τη Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας