Εκπαιδευτική επίσκεψη στο University of Dublin (25-29/11/2019)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο University of Dublin (25-29/11/2019)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας», πραγματοποίησε  εκπαιδευτική επίσκεψη  στο Δουβλίνο στο  Trinity College of Dublin (The University of Dublin).  Ένα ιστορικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας με διεθνή αναγνώριση για την ακαδημαϊκή του αριστεία με το οποίο το Τμήμα Νοσηλευτικής  συνεργάζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει μεταπτυχιακά προγράμματα  με συναφή αντικείμενα (MSc in Community Health, MSc in Gerontological Nursing, MSc in Palliative care) ενώ η χώρα της Ιρλανδίας διαθέτει ανεπτυγμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε Κέντρα Υγείας και άλλες κοινοτικές δομές αλλά και κατ’οίκον.

Σκοπός της εκπαιδευτικής  επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν οι φοιτητές και άλλα αντίστοιχα με το αντικείμενο της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Δημόσιας Υγείας, προγράμματα, αλλά και να ενημερωθούν για τον ρόλο του νοσηλευτή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, σκοπός του ταξιδιού ήταν οι καθηγητές  να ανταλλάξουν γνώσεις και απόψεις με το ακαδημαϊκό προσωπικό ενός άλλου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και να προάγουν νέες συνεργασίες σε ακαδημαϊκό επίπεδο που θα συμβάλλουν στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής..

Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη σε Κέντρο κατ’ οίκον Νοσηλείας και έγινε ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του κέντρου, σε σχέση με το σύστημα υγείας της Ιρλανδίας και της Κοινοτικής Νοσηλευτικής

Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συνάντησης με την Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τμήματος Νοσηλευτικής (Trinity College (University of Dublin) School of Nursing & Midwifery) και Καθηγητές του Τμήματος και του Π.Μ.Σ, παρουσιάστηκε  το ελληνικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας, και το αντίστοιχο ιρλανδικό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας, αναλύθηκε το περίγραμμα σπουδών από καθηγητές των δύο προγραμμάτων και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εκπαίδευση αλλά και την χάραξη στρατηγικών για την βελτίωση της ΠΦΥ και στις δυο χώρες. Επιπλέον, οι Έλληνες μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσίασαν βίντεο με δράσεις  που ανέπτυξαν στην Ελλάδα στο επίπεδο της Π.Φ.Υ κατά την διάρκεια του προγράμματος σπουδών τους.
Επίσης, έγινε επίσκεψη στο μουσείο της ιστορικής βιβλιοθήκης Trinity College Library (Book of Kells) από ξεναγό που διέθεσε το Πανεπιστήμιο  στο  πλαίσιο της συνολικής διοργάνωσης από την Dr. Fiona Timmins, Associate Professor of the Nursing Department, Trinity College.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προέβλεπε επίσκεψη και στο Tallaght IPH (Integrated Academic and Primary Care Center) το οποίο υποστηρίζεται και συνεργάζεται με το Τμήμα Δημόσιας και Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, την Ιατρική σχολή του Δουβλίνου και το Ινστιτούτο Υγείας του Πληθυσμού. Το κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας λειτουργεί με την υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Ιρλανδίας, των Γενικών ιατρών, Νοσηλευτών δημόσιας υγείας, κοινοτικών νοσηλευτών και του Πανεπιστήμιου  Trinity College. Οι Έλληνες μεταπτυχιακοί φοιτητές και καθηγητές μαζί με μεταπτυχιακούς φοιτητές του MSc in “Community Health” παρακολούθησαν διαλέξεις σχετικές με καινοτόμες δράσεις που αναπτύσσονται στην κοινότητα (ενδυνάμωση χρονίως πασχόντων, φροντίδα και υποστήριξη μειονοτήτων και μεταναστών,  διασύνδεση νοσοκομείου και ξενώνων ευάλωτων ομάδων).

Εποικοδομητική ήταν η συνάντηση και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τους φοιτητές σχετικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Trinity College όπως το MSc  in Gerontological Nursing και MSc in Dementia  για  την φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινότητα. Η νοσηλεύτρια του Ιrish Cancer Society  ανέλυσε το έργο της στην ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι σε συνεργασία με την κοινοτική ομάδα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς τελικού σταδίου και στις οικογένειές τους.

Συμπερασματικά, η εκπαιδευτική επίσκεψη έδωσε την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με ακαδημαϊκούς αλλά και κλινικούς επαγγελματίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Δουβλίνου και μεταπτυχιακοί φοιτητές και καθηγητές γνώρισαν ένα διαφορετικό σύστημα Πρωτοβάθμιας φροντίδας  και άνοιξαν δρόμοι για πιθανές συνεργασίες σε εκπαιδευτικό και κλινικό επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών.