Πρόγραμμα Εξεταστικής του B’ εξαμήνου (Χειμερινού) – Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024