Πρόγραμμα Εξεταστικής του Α’ εξαμήνου Σπουδών -Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023