Πρόγραμμα Εξεταστικής Α΄ Εξαμήνου Σπουδών (Χειμερινό) – Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021