Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας, για τον Covid-19