Έναρξη και Προγραμματισμός μαθημάτων ΠΜΣ Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας

Έναρξη και Προγραμματισμός μαθημάτων ΠΜΣ Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές

σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των μαθημάτων του Α’ εξάμηνου θα γίνει στις 3 Μαρτίου 2023 και ώρα 3:30μμ.

 

Ο Προγραμματισμός των μαθημάτων έχει ως εξής:

Μάθημα

Υπεύθυνος/οι

Καθηγητής/ες

Ημέρα

Ώρα, Αίθουσα

Κ13-105

Ημερομηνίες

Σύγχρονες Τεχνολογικές

Εφαρμογές στην Π.Φ.Υ

(26 ώρες)

Καλεμικεράκης Ιωάννης Παρασκευή

15:30-17:30

17:30-19:30

3,17,31/3, 28/4,

5,19/5, 9/6

Προαγωγή Υγείας και

Προληπτική Νοσηλευτική

(39 ώρες)

Φασόη Γεωργία

/Γερογιάννη Γεωργία

Σάββατο

8:00-11:00

11:00-14:00

4,18/3, 1,29/4,

6,20/5, 10/6

Αρχές Κοινοτικής

Νοσηλευτικής και Δημόσιας Υγείας

(39 ώρες)

Καυγά Άννα Σάββατο

14:30-17:30

17:30-20:30

4,18/3, 1,29/4,

6,20/5, 10/6

Μεθοδολογία

Νοσηλευτικής Έρευνας και Στατιστικής

(26 ώρες)

Κορέλη Αλεξάνδρα Κυριακή

8:00-10:00

10:00-12:00

5,19/3, 2,30/4,

7,21/5, 11/6

Επιδημιολογία-Δημογραφία

(26 ώρες)

Κορέλη Αλεξάνδρα Κυριακή

12:30-14:00

14:00-16:30

5,19/3, 2,30/4,

7,21/5, 11/6

Επιφύλαξη υπάρχει για τροποποίηση των ημερομηνιών των μαθημάτων εξαιτίας των εκλογών.

 

Καλή σας Αρχή

Η Συντονιστική Επιτροπή