ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης (εξετάσεις αγγλικών και συνεντεύξεις) για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ «Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας» και σε εύλογο χρόνο θα ενημερωθούν οι επιτυχόντες.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ