Ανακοίνωση για συμμετοχή σε συνέντευξη

Ανακοίνωση για συμμετοχή σε συνέντευξη

Ανακοίνωση για συμμετοχή σε συνέντευξη

 

Καλούνται οι υποψήφιοι του ΠΜΣ Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας, με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου, να προσέλθουν την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου για να συμμετάσχουν σε συνέντευξη τη συγκεκριμένη αναγραφόμενη ώρα για τον καθένα. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στο κτήριο Κ13, στο Γραφείο των Καθηγητών, στην Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω.

 

Α/Α

Αρχικά Επίθετο-Όνομα αριθμός πρωτοκόλλου

Ώρα προσέλευσης

1.                    

50

ΜΜ 66321/18-07-2022

9:00

2.                    

32

ΚΜ 63921/11-07-2022

9:10

3.                    

66

ΠΓ  55557/16-06-2022

9:20

4.                    

54

ΜΘ  67810/21-07-2022

9:30

5.                    

46

ΜΜ  66298/18-07-2022

9:40

6.                    

56

ΜΦ  66258/18-07-2022

9:50

7.                    

8

ΒΕ 60007/29-06-2022

10:00

8.                    

62

ΠΜ 66882/19-07-2022

10:10

9.                    

18

ΔΕ 65235/14-07-2022

10:20

10.                

89

ΧΑ 64159/11-07-2022

10:30

11.                

42

ΚΑ 65730/15-07-2022

10:40

12.                

86

ΧΕ 65135/13-07-2022

10:50

13.               

21

ΕΣ 65731/15-07-2022

11:00

14.                

10

ΓΔ 65119/13-07-2022

11:10

15.                

55

ΜΜΠ 67420/20-07-2022

11:20

16.                

20

ΔΣ 63871/11-07-2022

11:30

17.                

4

ΑΑΧ 65227/14-07-2022

11:40

18.                

72

ΡΑ 62504/06-07-2022

11:50

19.                

74

ΣΕ 63935/11-07-2022

12:00

20.                

70

ΠΠ 63894/11-07-2022

12:30

21.                

53

ΜΒ 67327/20-07-2022

12:40

22.                

29

ΚΜ 67380/20-07-2022

12:50

23.                

52

ΜΑ 67409/20-07-2022

13:00

24.                

61

ΠΑ 67373/20-07-2022

13:10

25.                

82

ΤΒ 55313/18-07-2022

13:20

26.                

2

ΑΑ 63882/11-07-2022

13:30

27.                

1

ΑΕ 66182/18-07-2022

13:40

28.                

87

ΧΑ 63636/08-07-2022

13:50

29.                

59

ΝΣΜ 61089/01-07-2022

14:00

30.                

43

ΛΓ 66162/18-07-2022

14:10

 

Η συντονιστική επιτροπή