Ανακοίνωση για συμμετοχή σε εξέταση αγγλικής γλώσσας

Ανακοίνωση για συμμετοχή σε εξέταση αγγλικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι του ΠΜΣ Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου και αρχικά επιθέτου – ονόματος καλούνται να προσέλθουν την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στις 8πμ για τις εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα. Οι εξετάσεις θα γίνουν στην αίθουσα 105 του κτηρίου Κ13, στην Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω.

Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εξέτασης οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετέχουν στις συνεντεύξεις.

1. 55557/16-06-2022 ΠΓ

2. 66298/18-07-2022 ΜΜ

3. 67810/21-07-2022 ΜΘ

4. 66258/18-07-2022 ΜΦ

 

 

Η συντονιστική επιτροπή