Ανακοίνωση για Συνεντεύξεις Υποψηφίων

Ανακοίνωση για Συνεντεύξεις Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» που δεν έχουν αποδεικτικό για την τεκμηρίωση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας θα προσέλθουν το Σάββατο 26/9/2020 και ώρα 9:00, στο κτίριο Κ13 στον πρώτο όροφο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω) προκειμένου να λάβουν μέρος σε γραπτή εξέταση για την αξιολόγηση της κατανόησης αγγλικού κειμένου και ορολογίας σχετικών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ

Οι υποψήφιοι που έχουν ενημερωθεί προσωπικά με e-mail θα προσέλθουν για συνέντευξη την ημέρα και ώρα σύμφωνα με την ατομική τους πρόσκληση.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την ανάρτηση των επιτυχόντων και επιλαχόντων, οι συμμετέχοντες στις δύο ομάδες μπορούν να καταθέσουν αιτιολογημένη ένσταση στη Συντονιστική Επιτροπή, για την αξιολογική τους κατάταξη από 28/9/20-2/10/20.

Ο τελικός πίνακας επιλογής θα αναρτηθεί μετά την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Η Συντονιστική Επιτροπή