Ανακοίνωση για τους υποψηφίους

Ανακοίνωση για τους υποψηφίους

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» ότι έχει καθυστερήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων εξαιτίας της ανάγκης επαναξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα και όσοι θα κληθούν για τη διαδικασία της συνέντευξης θα ενημερωθούν με σχετικό e-mail από τη γραμματεία του ΠΜΣ.

Η Συντονιστική Επιτροπή